Monthly Archives: August 2016

ทริปเทคนิคการวิเคราะห์บอล

จากที่เคยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์บอลพบว่าการไหลของราคาต่อรองมีความสัมพันธ์กับผลการแข่งขันจริง แต่เราไม่มีทางคาดคะเนผลได้แม่นยำ100%ได้เลย เนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบกันที่เราควรให้ความสำคัญ
ในระหว่างวันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนระดับราคาอยู่ตลอดเวลาในบอลหลายๆคู่ที่ทำการแข่งขันในวันนั้นๆแต่ช่วงที่จะมีการทยอยเปลี่ยนราคาจริงๆ
ซึ่งพบว่าจะมีรูปแบบในการเปลี่ยนแตกต่างกันออกไปบางท่านที่วิเคราะห์ผลบอล ราคาอยู่ อาจจะจำช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนรูปแบบของราคาที่คล้ายๆกันแล้วให้ผลการแข่งขันเหมือนกันจุดนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างวันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางครั้งท่านจะพบว่าผลการแข่งขันก้อมีความผิดพลาดจากที่เคยเป็นได้เพราะเราไม่สามารถพบการเปลี่ยนแปลงของบอลทุกคู่ทุกเวลาในหนึ่งวัน ผมเห็นว่าถ้าทายถูกได้ 60%ก้อถือว่าใช้ได้แล้ว วิเคราะห์บอลจึงเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเพื่อตกลงการแข่งขันการและกันหรือดูว่าบอลคู่นี้จะเป็นอย่างไร