Category Archives: inspection

การว่าจ้างตัวแทนจัดหาในการติดต่อกับ inspection

การมีอยู่ของผู้ค้าและตัวแทนจัดหานั้นเกิดจากการที่มีผู้ผลิตจำนวนมากที่มีความสามารถในการส่งออกที่แตกต่างกัน ความเข้าใจในตลาดโลก การดำเนินธุรกิจในประเทศและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ตลาดโลกจำเป็นต้องมีบทบาทในการเชื่อมโยง ช่องว่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตต่างประเทศ inspection (ทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว) ที่ติดต่อกับบริษัทการค้า inspection ผู้ซื้อบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะต้องการจ้างตัวแทนจัดหาในท้องถิ่น เหตุใดพวกเขาจึงเปลี่ยนจากผู้ค้ามาเป็นตัวแทนจัดหาหรือบางครั้งไม่ติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต

ด้วยตัวแทนจัดหา inspection ที่ดี

ผลประโยชน์ของผู้ซื้อจะได้รับการตราขึ้นอย่างสมบูรณ์ในลักษณะที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ประการแรก เมื่อมีผู้เจาะลึกเข้าไปในโรงงาน ผู้ซื้อจึงควบคุมการผลิต จัดส่ง และบริการหลังการขายได้ดีขึ้น และเขาสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดตามผลทั้งหมดที่เขาได้รับนั้นเป็นความจริงและได้รับการพิสูจน์แล้ว inspection ประการที่สองและที่สำคัญกว่านั้น ตัวแทนจัดหาสามารถค้นหาข้อมูลซัพพลายเออร์ร่วมกันหรือเป็นอิสระและเจรจากับซัพพลายเออร์โดยไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ที่จะชนะคำสั่งซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ

ผู้ซื้อจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกว่าได้ เนื่องจากเขาจะไม่สับสนกับคำอธิบายที่เกินจริงหรือแม้กระทั้งจากผู้ค้าหรือผู้ผลิต ตัวแทนจัดหาสามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทะเบียน เอกสารราชการ ภาพถ่ายล่าสุด inspection เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโรงงาน รวมถึงสำนักงาน สายการผลิต คลังสินค้า สถานีควบคุมคุณภาพ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของโรงงาน inspection การผลิต ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่ผู้ค้าสามารถส่งข้อมูลใดๆ

inspection เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม

ในขณะที่ข้อเท็จจริงก็คืออาจไม่มีเสียงทางเทคนิคหรือมีกำลังการผลิตเพียงพอ ตัวแทนจัดหาที่ดีคือบุคคลที่มีความคล่องแคล่วและความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ดี inspection ความรู้ทางเทคนิคทั่วไป การประเมินธุรกิจ การขนส่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และมุมมองระดับโลก เขาสามารถทำงานอย่างสมบูรณ์ในนามของผู้ซื้อเพื่อเข้าถึงซัพพลายเออร์ เจรจาราคาและเงื่อนไข แก้ไขปัญหา ติดตามคำสั่งซื้อ ประสานงานในเวลาเร่งด่วน inspection ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ในตอนแรก ตัวแทนจัดหาหรือตัวแทนมักจะทำงานในทีมที่เล็กกว่าหรือทำงานคนเดียว

ในขณะที่บริษัทการค้าทำงานในสำนักงานขนาดใหญ่ที่มีแผนกต่างๆ ผลที่ได้คือรายจ่ายที่แบกรับภาระหลังหนักกว่ามาก  บริษัท inspection เหตุผลที่ใหญ่กว่าคือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ ผู้ค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ผลิต (ติดต่อ ราคาเดิม) กับผู้ซื้อ กลัวว่าผู้ซื้อจะข้ามผู้ค้าและจัดการโดยตรง inspection ในทุกกรณี ผู้ค้าทำข้อตกลงกับผู้ซื้อด้วยอัตรากำไรที่ซ่อนอยู่และสูงสุด ในขณะที่ตัวแทนการจัดหาทำงานให้กับผู้ซื้อด้วยค่าบริการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เมื่อรวมกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายแล้ว ราคาที่ผู้ซื้อจะได้รับจากเทรดเดอร์จะสูง