Category Archives: Law firm in Bangkok

Law firm in Bangkok ความสนใจของบริษัทกฎหมาย

แนวคิดเรื่องการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัททนายความนั้นค่อนข้างใหม่สำหรับอุตสาหกรรมกฎหมาย ทนายความและแพทย์เคยถูกกีดกันจากจรรยาบรรณวิชาชีพที่หายไปจากการแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดบางอย่าง Law firm in Bangkok เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างแผนการตลาดบางอย่างที่เชี่ยวชาญเท่ากฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ด้วยกลยุทธ์การตลาดออนไลน์คลื่นลูกใหม่ นักกฎหมายจึงมีความก้าวร้าวมากขึ้นและการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มในวิชาชีพด้านกฎหมายก็กลายเป็นสิ่งจำเป็น

Law firm in Bangkok ในการเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

ในขณะที่สร้างแคมเปญการตลาด Law firm in Bangkok คุณต้องพิจารณาสองปัจจัยที่สำคัญมาก การตลาดสำหรับแคมเปญสำนักงานกฎหมายกำหนดโดยความสามารถของสำนักงานทนายความในการให้บริการเฉพาะกลุ่มตลาดในทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคนิคและทักษะ และศักยภาพของตลาด โดยเฉพาะตลาดที่ไม่ได้ใช้ ปัจจัยทั้งสองนี้จะลบล้างหรือจำกัดให้แคบลงเป็นปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของตลาด ระดับการแข่งขันสำหรับเฉพาะกลุ่มตลาด ศักยภาพของตลาดในการเข้าถึงตลาดของบริษัท อัตราการเติบโตของบริษัท และการลงทุนทางการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถใช้ได้

ต้องกำหนดขนาดของตลาดเพื่อให้ความพยายามของคุณในการเริ่มต้นการตลาดสำหรับสำนักงานกฎหมายจะไม่กลายเป็นต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ Law firm in Bangkok หมายถึงการกำหนดปริมาณของกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ในตลาด เช่น การดำเนินการจำนวนมากโดยศาลท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกครั้ง สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดระดับการแข่งขันที่คุณเผชิญ เพื่อที่คุณจะได้สามารถกำหนดพื้นที่ที่คุณจะใช้จ่ายน้อยลงในการได้มา

การแข่งขันอาจเกิดขึ้นได้มากมายจนการตลาดของคุณ

จะมีราคาแพงกว่ากำไรจริงที่คุณจ่ายไปเมื่อสิ้นสุดวัน ก็ควรที่จะเลือกเฉพาะที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายมากสำหรับคุณในการเริ่มต้นกลยุทธ์ของผลประโยชน์ของ Law firm in Bangkok ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการตลาดกฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายละเมิด ซึ่งต่างกับกฎหมายทั่วไป หากบริษัทของคุณให้บริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะอย่างเพียงพอ การทำตลาดเฉพาะด้านนั้นย่อมฉลาดกว่าอย่างแน่นอน จงมีความเฉพาะเจาะจงมากในเวทีนี้

เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงศักยภาพในตลาดได้อย่างเต็มที่ หากคุณพบว่าบริษัทของคุณไม่สามารถตอบสนองเฉพาะกลุ่มที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเริ่มกลยุทธ์ทางการตลาดได้หากคุณแน่ใจว่า Law firm in Bangkok ของคุณเติบโตในอัตราที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดได้ในที่สุด วางแผนอัตราการเติบโตของคุณและดูว่าคุณสามารถอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างในกรอบเวลาหนึ่งๆ แล้วทำการตลาดให้ตัวเองตามสัดส่วน