สาเหตุที่ทำให้ปลวกขึ้นบ้าน

สาเหตุหลักที่ทำให้ปลวกขึ้นบ้านของคุณก็คือความชื้นและไม้ ซึ่งเราต้องตัดองค์ประกอบเหล่านี้ออกไปเพื่อไม่ให้ปลวกขึ้นบ้านและต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวก ควรตรวจเช็คท่อน้ำภายในบ้านไม่ให้รั่ว จุดไหนของบ้านที่มีความชื้นมากและมีไม้รวมอยู่ด้วยก็ควรปรับปรุงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจะได้ไม่เกิดความชื้น เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้บ้านที่คุณรักรอดพ้นจากเจ้าปลวกตัวร้ายที่ของกัดกินบ้าน แต่ถ้าปลวกขึ้นบ้านแล้วก็ต้องกำจัดปลวกโดยเร็ว ซึ่งการกำจัดปลวกก็มีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีของบริษัทฯ จะเป็นการกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยแต่อย่างใด